Odlingszoner i Sverige                     Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, Buskar och träd. Kartan upprättades redan på 1900-talets början för att hjälpa fruktodlarn

Zonkartan är en bra mall för odlaren och tänk på att kartan inte gäller för Perenna växter (fleråriga växter)! Dessa finns angivna i ett nytt system med bokstäverna A,B,C och D. Tänk på att klimatet håller på att förändras och i Sverige har det inneburit mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker bättre än vi anar. Det gäller kanske bara att hitta den där platsen i sin trädgård, så våga testa!

Det finns trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon1 finns i landets mildaste delar som Södra Sverige och zon 8 i dekärvaste regionerna i Norrland. Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer.

Desto högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså. Det betyder att den klarar tuffa utmaningar.

Våga testa dig fram, Alla Fröer har många olika fröer som kan överraska dig.

//Redaktionen

Ps Tack till Svensk Trädgård, 
Texten är citerad Svensk Trädgård i vissa sammanhang Ds

 
Sök fröer
Övrigt